שירותי חשבונאות

מחלקת הביקורת מנוהלת על ידי אנשי מקצוע ותיקים המשלבים נסיון מקצועי רב שנים עם ידע וחשיבה יסודית ומעמיקה. הצוות הבכיר של המשרד והמחלקה מקפידים על היכרות עם עולם התוכן של הלקוח שבאמצעותו ניתנת תרומה לצמיחה העסקית של הלקוח. מחלקת הביקורת מעניקה שירותים כמפורט להלן:

 • ביקורת דוחות כספיים לחברות.
 • ביקורת דוח התאמה לצרכי מס.
 • סקירת דוחות רבעוניים.
 • ביקורת דוחות רבעוניים למלכ”רים (עמותות, חל”צים ועוד).
 • ביקורת פנים לעמותות.
 • ביקורת מיוחדת לעמותות
 • ביקורת בודק שכר מוסמך
 • ביקורת מטעם גופים שלטוניים על עמידה בהנחיות חוקיות ובכללי דיווח
 • ביקורת לצורך מתן חוות דעת בהליכים משפטיים

מחלקת המיסים של המשרד פועלת בעזרת בעלי מקצוע ותיקים ומנוסים מאוד לטיפול בכל סוגיות המיסוי של הלקוחות (לרבות חברות, עצמאים, עמותות ויחידים). במסגרת פעילותה מעניקה המחלקה שירותים כדלקמן:

 • ייצוג שוטף מול כל רשויות המס במסגרת הפעילות השוטפת
 • ייצוג בפני רשויות המס בדיוני שומות מס
 • טיפול בענייני מע”מ כולל ייצוג בדיוני שומת מע”מ
 • ייעוץ במיסוי פרטי (בטוח לאומי)
 • ליווי וייצוג משקיעים זרים מול רשויות המס בישראל
 • ייצוג וטיפול בהחזרי מס לשכירים ( עם התמחות בהחזרי מס לשכירים מחו”ל )
 • ייצוג וטיפול בהחזרי ביטוח לאומי
 • ייצוג וביצוע תכנוני מס לפורשים לגמלאות
 • ניהול חשבונות ליחידים ושותפויות
 • הכנה והגשת הצהרות הון
 • פתיחת/סגירת תיקים ברשויות המס
 • ייצוג בפני רשויות המס בגילוי מרצון
 • טיפול בקבלת אישור פרה-רולינג במחלקה מקצועית ברשות המיסים

עיבוד שכר העבודה הינו מרכיב חשוב מאין כמוהו בעבודה המקצועית של המשרד הואיל ובשנים האחרונות הוגברה באופן מהותי ביותר הרגולציה בכל נושאי השכר.

למשרדנו מחלקת שכר הכוללת חשבות שכר ותיקות ומקצועיות ביותר המעניקות שירות לאלפי עובדים בכל חודש.

במסגרת שירות עיבוד שכר העבודה מעניק המשרד את השירותים כדלקמן:

 • הכנת משכורות בהתבסס על נתוני השכר המגיעים מהמעסיק.
 • העברת נתוני השכר לצורך ביצוע תשלום בפועל.
 • העברת נתוני תשלומי פנסיות, קרנות השתלמות וקופות גמל לחברות הביטוח השונות של העובדים.
 • קלטת עובדים – עזיבת עובדים לרבות טיפול בסיומי העסקה.
 • דיווחים חודשיים שוטפים לרשויות המס.
 • דיווחים שנתיים לרשויות המס.
 • התמחות בשכר עובדים זרים כולל דיווחים לתמ”ת ועמידה בדרישות הרגולציה השונות

נהול ספרי החשבונות של העסק משמשים כלי חיוני בידי ההנהלה לנתוח תוצאות הפעילות העסקית. על בסיס ספרים אלו אף מדווח העסק באופן שוטף את תוצאות הפעילות העסקית לרשויות המס.

למשרדנו מחלקת ניהול חשבונות המעניקה מזה שנים רבות שירותים מקצועיים ברמה הגבוה ביותר תוך הקפדה כל רישום נכון ומעודכן של נתוני הפעילות של העסק.

במסגרת שירות ניהול החשבונות מעניק המשרד את השירותים כדלקמן:

 • ניהול חשבונות לחברות
 • ניהול חשבונות לעמותות
 • ניהול חשבונות ליחידים
 • ניהול חשבונות לשותפויות
 • עבודת ניהול החשבונות ניתנת בהתאם לצרכי הלקוח ולפי הגדרת המנהלים ואף יכולה להיות במקום העסק ובכל תוכנה בה פעול העסקה ( לרבות SAP, פריוריטי, חשבשבת, רווחית וכיוצ”ב ).           

מחלקת הביקורת מנוהלת על ידי אנשי מקצוע ותיקים המשלבים נסיון מקצועי רב שנים עם ידע וחשיבה יסודית ומעמיקה. הצוות הבכיר של המשרד והמחלקה מקפידים על היכרות עם עולם התוכן של הלקוח שבאמצעותו ניתנת תרומה לצמיחה העסקית של הלקוח. מחלקת הביקורת מעניקה שירותים כמפורט להלן:

 • ביקורת דוחות כספיים לחברות.
 • ביקורת דוח התאמה לצרכי מס.
 • סקירת דוחות רבעוניים.
 • ביקורת דוחות רבעוניים למלכ”רים (עמותות, חל”צים ועוד).
 • ביקורת פנים לעמותות.
 • ביקורת מיוחדת לעמותות
 • ביקורת בודק שכר מוסמך
 • ביקורת מטעם גופים שלטוניים על עמידה בהנחיות חוקיות ובכללי דיווח
 • ביקורת לצורך מתן חוות דעת בהליכים משפטיים

מחלקת המיסים של המשרד פועלת בעזרת בעלי מקצוע ותיקים ומנוסים מאוד לטיפול בכל סוגיות המיסוי של הלקוחות (לרבות חברות, עצמאים, עמותות ויחידים). במסגרת פעילותה מעניקה המחלקה שירותים כדלקמן:

 • ייצוג שוטף מול כל רשויות המס במסגרת הפעילות השוטפת
 • ייצוג בפני רשויות המס בדיוני שומות מס
 • טיפול בענייני מע”מ כולל ייצוג בדיוני שומת מע”מ
 • ייעוץ במיסוי פרטי (בטוח לאומי)
 • ליווי וייצוג משקיעים זרים מול רשויות המס בישראל
 • ייצוג וטיפול בהחזרי מס לשכירים ( עם התמחות בהחזרי מס לשכירים מחו”ל )
 • ייצוג וטיפול בהחזרי ביטוח לאומי
 • ייצוג וביצוע תכנוני מס לפורשים לגמלאות
 • ניהול חשבונות ליחידים ושותפויות
 • הכנה והגשת הצהרות הון
 • פתיחת/סגירת תיקים ברשויות המס
 • ייצוג בפני רשויות המס בגילוי מרצון
 • טיפול בקבלת אישור פרה-רולינג במחלקה מקצועית ברשות המיסים

עיבוד שכר העבודה הינו מרכיב חשוב מאין כמוהו בעבודה המקצועית של המשרד הואיל ובשנים האחרונות הוגברה באופן מהותי ביותר הרגולציה בכל נושאי השכר.

למשרדנו מחלקת שכר הכוללת חשבות שכר ותיקות ומקצועיות ביותר המעניקות שירות לאלפי עובדים בכל חודש.

במסגרת שירות עיבוד שכר העבודה מעניק המשרד את השירותים כדלקמן:

 • הכנת משכורות בהתבסס על נתוני השכר המגיעים מהמעסיק.
 • העברת נתוני השכר לצורך ביצוע תשלום בפועל.
 • העברת נתוני תשלומי פנסיות, קרנות השתלמות וקופות גמל לחברות הביטוח השונות של העובדים.
 • קלטת עובדים – עזיבת עובדים לרבות טיפול בסיומי העסקה.
 • דיווחים חודשיים שוטפים לרשויות המס.
 • דיווחים שנתיים לרשויות המס.
 • התמחות בשכר עובדים זרים כולל דיווחים לתמ”ת ועמידה בדרישות הרגולציה השונות

נהול ספרי החשבונות של העסק משמשים כלי חיוני בידי ההנהלה לנתוח תוצאות הפעילות העסקית. על בסיס ספרים אלו אף מדווח העסק באופן שוטף את תוצאות הפעילות העסקית לרשויות המס.

למשרדנו מחלקת ניהול חשבונות המעניקה מזה שנים רבות שירותים מקצועיים ברמה הגבוה ביותר תוך הקפדה כל רישום נכון ומעודכן של נתוני הפעילות של העסק.

במסגרת שירות ניהול החשבונות מעניק המשרד את השירותים כדלקמן:

 • ניהול חשבונות לחברות
 • ניהול חשבונות לעמותות
 • ניהול חשבונות ליחידים
 • ניהול חשבונות לשותפויות
 • עבודת ניהול החשבונות ניתנת בהתאם לצרכי הלקוח ולפי הגדרת המנהלים ואף יכולה להיות במקום העסק ובכל תוכנה בה פעול העסקה ( לרבות SAP, פריוריטי, חשבשבת, רווחית וכיוצ”ב ).