פתרונות כלכליים

לאורך שנות הפעילות הרבות והנסיון הרחב שצברו מנהלי המשרד במתן שירותים חשבונאיים ומקצועיים אחרים לעסקים, הסתבר כי חלק מהותי מצרכי העסק הינו ליווי צמוד וייעוץ מקצועי בזמן אמיתי ( ON LINE  ) תוך כדי ביצוע הפעילות העסקית המחייבת קבלת החלטות כלכליות מתמדת.

לאור זאת מעניק המשרד מזה שנים רבות שירותים כלכליים המעניקים ללקוח מכלול מקיף של שירותים חשבונאיי וכלכליים (ONE STOP SHOP).

במסגרת פעילותה מעניקה המחלקה הכלכלית את השירותים כמפורט להלן:

 • תכניות התייעלות והבראה.
 • תכניות עסקיות.
 • הערכות שווי לעסקים.
 • בדיקות נאותות (deu diligence) לעסקים.
 • תכניות עבודה לגופים עסקיים ולא עסקיים.
 • בקרת תקציב מול ביצוע לעמותות.
 • ניתוח ואפיון פעילות עסקית לעסקים.
 • בדיקות כדאיות כלכלית.

הנהלת המשרד והמחלקה מעניקים בעזרת צוות מקצועי ומיומן שירותי ניהול כספים במיקור חוץ בהתאם לצרכי הלקוח והיקפו (גם במשרה חלקית). שירותים אלו מאפשרים להנהלה להעריך נכון סיכונים עסקיים לפני קבלת החלטות וכוללים בין היתר את השירותים הבאים:

 • השתתפות בתהליכי קבלת החלטות.
 • עבודה מול משקיעים והצגה בדירקטוריון.
 • ביצוע ניתוחי פעילות עסקית שוטפת לרבות ניהול תקציב ופיקוח על תוצאותיו.
 • פקוח והגשת דוחות חודשיים, רבעוניים ושנתיים להנהלה.
 • הקמה, ניהול ופיקוןח על מערכת תזרים המזומנים של העסק.
 • פיקוח והכנה של דוחות בהתאם לתקני החשבונאות הנדרשים ע”י המשקיעים.
 • פיקוח שוטף ובקרה על עבודת מנהלי החשבונות וחשבי השכר.

מנהלי המשרד והמחלקה מסייעים מזה שנים ארוכות בידי מקבלי ההחלטות בתמיכה מקצועית שהיא חיונית בחיי כל גוף עסקי ולא עסקי. התמיכה והליווי הצמודים הניתנים ללקוחותינו מאפשרים להם לקבל החלטות מושכלות בפעילות השוטפת ובמיוחד בתהליכים של שינויים ארגוניים.

 • ייעוץ שוטף לבעל העסק בתחומי החשבונאות וכספים.
 • ייעוץ שוטף לבעל העסק בנושאי פיתוח עסקי.
 • ייעוץ שוטף לבעל העסק בקבלת החלטות עסקיות ובמיוחד התייעלות.
 • ייעוץ וליווי בהקמת ויזום עסקים.
 • ייעוץ וליווי בעסקאות מיזוג ו/או רכישות / מכירת עסקים.
 • ניהול בוררויות וגישורים עסקיים.
 • מתן חוות דעת דעת מקצועיות ללקוחות בהתאם לצרכי הלקוח.

הנהלת המשרד והמחלקה מעניקים בעזרת צוות מקצועי ומיומן שירותי ניהול כספים במיקור חוץ בהתאם לצרכי הלקוח והיקפו (גם במשרה חלקית). שירותים אלו מאפשרים להנהלה להעריך נכון סיכונים עסקיים לפני קבלת החלטות וכוללים בין היתר את השירותים הבאים:

 • בדיקת מערך האשראי הקיים בעסק.
 • בניית תמהיל ומבנה אשראי מתאים ללקוח לרבות ליווי הלקוח במו”מ לטיפול בהגדלת מסגרות האשראי הקיימות ומציאת מקורות אשראי נוספים.
 • ליווי הלקוח במו”מ בכל הקשור לריביות עמלות ועלויות המימון.
 • גיוס אשראי מקרנות סיוע לעסקים ו/או גופים חוץ בנקאיים.
 • מימון חשבוניות – פקטורינג.
 • מימון רכישת ציוד לעסקים – ליסינג.
 • ליווי, גיוס ומימון לפרוייקטים בתחום הנדל”ן. (בארץ ובחו”ל)
 • ליווי משקיעים בארץ ובחו”ל בחיפוש וביצוע השקעות נדל”ן
 • שימוש בנכסי מקרקעין לגיוס אשראי חדש
 • ליווי קבוצות רכישה לצורך גיוס מימון לפרויקט
 • ניהול כספים ופיקוח כלכלי בפרויקטים של קבוצות רכישה
 • ניהול נכסים

מנהלי המשרד והמחלקה מסייעים מזה שנים ארוכות בידי מקבלי ההחלטות בתמיכה מקצועית שהיא חיונית בחיי כל גוף עסקי ולא עסקי. התמיכה והליווי הצמודים הניתנים ללקוחותינו מאפשרים להם לקבל החלטות מושכלות בפעילות השוטפת ובמיוחד בתהליכים של שינויים ארגוניים.

 • ייעוץ שוטף לבעל העסק בתחומי החשבונאות וכספים.
 • ייעוץ שוטף לבעל העסק בנושאי פיתוח עסקי.
 • ייעוץ שוטף לבעל העסק בקבלת החלטות עסקיות ובמיוחד התייעלות.
 • ייעוץ וליווי בהקמת ויזום עסקים.
 • ייעוץ וליווי בעסקאות מיזוג ו/או רכישות / מכירת עסקים.
 • ניהול בוררויות וגישורים עסקיים.
 • מתן חוות דעת דעת מקצועיות ללקוחות בהתאם לצרכי הלקוח.

הנהלת המשרד והמחלקה מעניקים בעזרת צוות מקצועי ומיומן שירותי ניהול כספים במיקור חוץ בהתאם לצרכי הלקוח והיקפו (גם במשרה חלקית). שירותים אלו מאפשרים להנהלה להעריך נכון סיכונים עסקיים לפני קבלת החלטות וכוללים בין היתר את השירותים הבאים:

 • השתתפות בתהליכי קבלת החלטות.
 • עבודה מול משקיעים והצגה בדירקטוריון.
 • ביצוע ניתוחי פעילות עסקית שוטפת לרבות ניהול תקציב ופיקוח על תוצאותיו.
 • פקוח והגשת דוחות חודשיים, רבעוניים ושנתיים להנהלה.
 • הקמה, ניהול ופיקוןח על מערכת תזרים המזומנים של העסק.
 • פיקוח והכנה של דוחות בהתאם לתקני החשבונאות הנדרשים ע”י המשקיעים.
 • פיקוח שוטף ובקרה על עבודת מנהלי החשבונות וחשבי השכר.

לאורך שנות הפעילות הרבות והנסיון הרחב שצברו מנהלי המשרד במתן שירותים חשבונאיים ומקצועיים אחרים לעסקים, הסתבר כי חלק מהותי מצרכי העסק הינו ליווי צמוד וייעוץ מקצועי בזמן אמיתי ( ON LINE  ) תוך כדי ביצוע הפעילות העסקית המחייבת קבלת החלטות כלכליות מתמדת.

לאור זאת מעניק המשרד מזה שנים רבות שירותים כלכליים המעניקים ללקוח מכלול מקיף של שירותים חשבונאיי וכלכליים (ONE STOP SHOP).

במסגרת פעילותה מעניקה המחלקה הכלכלית את השירותים כמפורט להלן:

 • תכניות התייעלות והבראה.
 • תכניות עסקיות.
 • הערכות שווי לעסקים.
 • בדיקות נאותות (deu diligence) לעסקים.
 • תכניות עבודה לגופים עסקיים ולא עסקיים.
 • בקרת תקציב מול ביצוע לעמותות.
 • ניתוח ואפיון פעילות עסקית לעסקים.
 • בדיקות כדאיות כלכלית.

הנהלת המשרד והמחלקה מעניקים בעזרת צוות מקצועי ומיומן שירותי ניהול כספים במיקור חוץ בהתאם לצרכי הלקוח והיקפו (גם במשרה חלקית). שירותים אלו מאפשרים להנהלה להעריך נכון סיכונים עסקיים לפני קבלת החלטות וכוללים בין היתר את השירותים הבאים:

 • בדיקת מערך האשראי הקיים בעסק.
 • בניית תמהיל ומבנה אשראי מתאים ללקוח לרבות ליווי הלקוח במו”מ לטיפול בהגדלת מסגרות האשראי הקיימות ומציאת מקורות אשראי נוספים.
 • ליווי הלקוח במו”מ בכל הקשור לריביות עמלות ועלויות המימון.
 • גיוס אשראי מקרנות סיוע לעסקים ו/או גופים חוץ בנקאיים.
 • מימון חשבוניות – פקטורינג.
 • מימון רכישת ציוד לעסקים – ליסינג.

הנהלת המשרד והמחלקה מעניקים בעזרת צוות מקצועי ומיומן שירותי ניהול כספים במיקור חוץ בהתאם לצרכי הלקוח והיקפו (גם במשרה חלקית). שירותים אלו מאפשרים להנהלה להעריך נכון סיכונים עסקיים לפני קבלת החלטות וכוללים בין היתר את השירותים הבאים:

 • השתתפות בתהליכי קבלת החלטות.
 • עבודה מול משקיעים והצגה בדירקטוריון.
 • ביצוע ניתוחי פעילות עסקית שוטפת לרבות ניהול תקציב ופיקוח על תוצאותיו.
 • פקוח והגשת דוחות חודשיים, רבעוניים ושנתיים להנהלה.
 • הקמה, ניהול ופיקוןח על מערכת תזרים המזומנים של העסק.
 • פיקוח והכנה של דוחות בהתאם לתקני החשבונאות הנדרשים ע”י המשקיעים.
 • פיקוח שוטף ובקרה על עבודת מנהלי החשבונות וחשבי השכר.
 • נהול הסכמי עבודה.
 • ליווי, גיוס ומימון לפרוייקטים בתחום הנדל”ן. (בארץ ובחו”ל)
 • ליווי משקיעים בארץ ובחו”ל בחיפוש וביצוע השקעות נדל”ן
 • שימוש בנכסי מקרקעין לגיוס אשראי חדש
 • ליווי קבוצות רכישה לצורך גיוס מימון לפרויקט
 • ניהול כספים ופיקוח כלכלי בפרויקטים של קבוצות רכישה
 • ניהול נכסים